25 WAŻKICH PYTAŃ, ABY PRZEKUĆ MARZENIE O RESTAURACJI W DOBRY BIZNES. - FOR Talks

25 WAŻKICH PYTAŃ, ABY PRZEKUĆ MARZENIE O RESTAURACJI W DOBRY BIZNES.

Czerwona linia dochodowości rzeczywiście istnieje. Nie jest to tylko metafora. To fakt. Zaakceptowanie tego faktu ma daleko idące implikacje. Zmusza do odpowiedzi na 25 ważkich pytań ZANIM restauracja zostanie otwarta. Co więcej, poniższe pytania nigdy nie umierają. Są zawsze tak samo aktualne.

 1. Czym moja restauracji będzie różniła się od innych?
 2. Kto będzie moim gościem?
 3. Dlaczego goście będą wracać do mojej restauracji?
 4. Jaki jest mój model biznesowy? Model biznesowy, czyli przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości.
 5. Jakie będą kluczowe procesy, która pozwolą dostarczyć oczekiwaną wartość dla gości?
 6. Jaka będzie struktura kosztów?
 7. Na jakim poziomie kształtować się będą miesięczna koszty stałe?
 8. Na jakim zakładanym poziomie będą kształtować się koszty zmienne?
 9. Jaka będzie struktura przychodów?
 10. Jaki przychód pozwoli osiągnąć próg rentowności?
 11. Czy / przez jaki okres jestem w stanie akceptować stratę? Na jakim poziomie?
 12. Czy przy założonej liczbie stolików, rotacji przy stolikach i cenach produktów restauracja jest w stanie wygenerować wymagany przychód by osiągnąć próg rentowności?
 13. Jakie wskaźniki będę monitorować?
 14. Jak chcę komunikować się z klientami – poprzez jakie kanały?
 15. Jaki zakładam poziomu budżetu marketingowego?
 16. Kto będzie odpowiedzialny za marketing?
 17. Kto będzie odpowiedzialny za monitorowanie kosztów, przychodów, marży?
 18. Jak będzie wyglądał model zarządzania pracownikami?
 19. Czym będę się wyróżniał na rynku jako pracodawca?
 20. Jak będzie wyglądała struktura zatrudnienia?
 21. Kogo będę rekrutować? Pracowników z / bez doświadczenia?
 22. Jak grupa docelowa potencjalnych pracowników wpłynie na proces wdrażania do pracy?
 23. Jaką politykę wynagradzania wdrożę? Wynagrodzenie stałe / zmienne – zależne od czego?
 24. Jak będę budować zaangażowanie moich pracowników?
 25. Ile godzin tygodniowo planuję pracować? 😉

O jakim ważnym pytaniu zapomnieliśmy? Czekamy na Wasze głosy!

 

 

 

 

Zapisz mnie do newslettera FOR (możesz się wypisać w dowolnym momencie). Zaznaczenie oznacza akceptację regulaminu,