„Kupiona” relacja nie przetrwa dłużej niż 18 miesięcy - FOR Talks

„Kupiona” relacja nie przetrwa dłużej niż 18 miesięcy

Katarzyna Derdzińska poleca: Prawdziwe zaangażowanie jest o uczuciach – w bardzo dużej mierze jest pochodną relacji międzyludzkich, a nie pieniędzy – choć o tych ostatnich nie można zapominać i o tym piszę poniżej.

Dzisiaj chcę jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na dość oczywisty fakt mówiący o tym, że dobrej relacji nie można kupić (patrz obrazek).

Badania pokazują, że tylko połowa pracowników, którzy podjęli decyzję o odejściu z pracy jest skłonna przyjąć propozycję podwyżki od swego pracodawcy i zostać. Druga połowa co prawda skorzysta z oferty, ale i tak odejdzie w przeciągu kolejnych 18 miesięcy. Wniosek – „kupiona relacja” ma małe szanse przetrwania dłużej niż półtora roku.

Proszę zwrócić uwagę – świadomie mówię o relacji pracownik-pracodawca, a nie o stosunku pracy. Jeśli chcemy mówić o zaangażowaniu pracowników, musimy zmienić sposób myślenia i przestawić się na budowanie, a nie kupowanie. Relację trzeba zbudować, jeśli ma być trwała, oparta na zaufaniu i szacunku. Prawdziwe zaangażowanie jest o uczuciach – o tym jak dana osoba czuje się w miejscu racy, jak odbiera swojego szefa, możliwości, na ile czuje, że jej praca ma sens. Pamiętajmy, że pracownicy przede wszystkim chcą być dobrze, uczciwie traktowani. Jak zawsze pozostaje aktualne stare przysłowie – nie rób drugiemu co tobie nie miłe.

Myśląc o potrzebach pracowników, warto przypomnieć sobie hierarchę potrzeb Abrahama Maslowa – amerykańskiego psychologa, jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. Opisał on własną teorie psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” w roku 1943 w artykule Teoria motywacji człowieka w naukowym czasopiśmie „Psychological Review”. Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona w kształcie piramidy. Na niższych poziomach znajdują się największe i najbardziej podstawowe potrzeby. Na najwyższym poziomie jest potrzeba samorealizacji. Cztery podstawowe warstwy piramidy obejmują: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, przyjaźń, miłość oraz szacunek. Fizyczne objawy niezaspokojenia (z wyjątkiem potrzeb fizjologicznych) nie występują – taka osoba będzie czuła się niespokojna i napięta. Według Maslowa najbardziej podstawowe poziomy potrzeb muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy to nastąpi, może wystąpić pragnienie zaspokojenia kolejnych poziomów potrzeb. Nie wszyscy ludzie wychodzą poza zakres podstawowych potrzeb i nie zawsze dążą do ciągłego doskonalenia się. więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb)

Wniosek: dobre relacje i pieniądze to nie dobra substytucyjne, a komplementarne. Kluczem do sukcesu jest znalezienie właściwej proporcji.

Więcej:

https://www.facebook.com/leadfromtheheart/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

Autor:

KATARZYNA DERDZIŃSKA

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY /
HR, PSYCHOLOGIA I ROZWÓJ BIZNESU
kd@madesolutions.com.pl

Zapisz mnie do newslettera FOR (możesz się wypisać w dowolnym momencie). Zaznaczenie oznacza akceptację regulaminu,